O PODJETJU

Podjetje DSD DVIGALA d.o.o. Logatec, je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1990. Osnovne dejavnosti so projektiranje, izdelava, motaža in servisiranje dvigal. S svojo dejavnostjo pripomoremo k razvoju gospodarstva Slovenije.

 

Dobavljamo in motiramo:

 • električna in hidravlična osebna dvigala
 • električna in hidravlična panoramska dvigala
 • električna in hidravlična tovorna dvigala
 • električna in hidravlična bolniška dvigala
 • električna in hidravlična brezstrojnična dvigala
 • malotovorna dvigala vseh vrst
 • dvigala za invalide
 • invalidske dvižne ploščadi
 • stopniščni vzpenjalniki
 • avtomobilska dvigala
 • parkirne ploščadi za avtomobile
 • parkirne ploščadi za invalide
 • nakladalne dvižne ploščadi

 

Izvajamo pa tudi naslednje storitve: 

 • popravila dvigal
 • remonti in generalni remonti vseh vrst dvigal
 • obnova dvigalnih naprav
 • Vsa dvigala so izdelana v skladu z najnovejšimi standardi SIST EN81-20/50

 

Vizija, poslanstvo, smotri

Vizija:

V prihodnosti želimo ostati na slovenskem in delno tudi na tujem trgu s tem, da želimo na tujem trgu pridobiti še večji delež, predvsem na trgih bivše Jugoslavije in vzhodne Evrope. Želja podjetja je, da na podlagi izkazane in priznane kakovosti ter prevočasnih izvedb del v bodoče povečamo delež izvoza na vzhodne trge v višini 20%.

Poslanstvo:

Opravljamo servisno dejavnost, ki obsega mesečno vzdrževanje in pregledovanje dvigal po celotni Sloveniji v proizvodnih, hotelskih, šolskih, stanovanjskih, bolnišničnih objektih,… Opravljamo remonte zastarelih dvigal in vanje vgrajujemo novo tehnologijo, dotrajana dvigala pa zamenjamo z novimi. Zadnja leta povečujemo delež na področju projektiranja in izgradnje novih dvigal. Zaposleni v podjetju so motivirani za čim boljše delo, sledijo novitetam na tržišču in se dodatno izobražujejo in izpopolnjujejo. Njihov cilj je kakovost in pravočasnost z izvedbo del.

Smotri:

Želimo zadovoljiti potrebe tržišča, se čim bolj približati željam kupcev in uporabnikov dvigal, motivirati zaposlene h kakovostni montaži ter s povečanim obsegom dela odpirati nova delovna mesta.